Teletıp

• Teletıp uygulamalarında danışmanlık hizmetleri,
• Teletıp uygulamalarına ilişkin hekimlere yönelik eğitimler,
• Teletıp uygulamalarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri,
• Hekimler için sosyal medya paylaşımlarının hukuka uygunluk denetimi.