Ceza Hukuku

• Malpraktis iddiasıyla, hekimler aleyhine başlatılan savcılık soruşturması ve ceza davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
• Tabip Odası şikâyetlerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
• Ön inceleme, idari ve disiplin soruşturmaları, SABİM ve CİMER şikâyet süreçlerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
• Soruşturma izni kararlarına itirazlar konusunda hekim ve sağlık çalışanlarına avukatlık ve danışmanlık hizmeti.