İş Hukuku

• Kişi ve kurumlara iş hukukundan kaynaklanan davaların takibinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
• İş Hukuku mevzuatı gereği iş sözleşmeleri, işyeri yönetmelikleri, fesih ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması,