İdare Hukuku

• Malpraktis iddiasıyla idareye karşı açılan tazminat davalarının, Kamu ve Üniversite Hastanelerinde çalışan hekimlere ihbarında, idare davalarda hekim savunmasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
• Sağlık Bakanlığı veya ilgili Rektörlükler tarafından hekimlere karşı başlatılan rücu işlemleri ve davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
• Öninceleme aşamasından başlayarak hekim savunmasının hazırlanması,
• Soruşturma izni kararının incelenmesi ve itirazında avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
• Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti.