BLOG

Gün geçmiyor ki, hekimlik mesleğine dair üzücü bir haber almayalım. Çocukluk hayalim olan, 20 yıl boyunca büyük bir aşkla, büyük bir keyifle icra ettiğim hekimlik mesleğini artık güzel haberlerde, başarıların anlatıldığı hikâyelerde görmek istiyorum, ama ne çare… Bir...
Devamını Oku
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/11-124, K. 2019/657, T. 13.6.2019 İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN ALACAK İSTEMİ ( Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Yoğun Olarak Bulunduğu Yapısının Değiştirilmek Suretiyle Dükkan Sayısının Artırıldığı Günlük İnsan Trafiğinin Yoğun Olduğu Bir...
Devamını Oku
Kamu Hastanelerinde çalışan hekimler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri ile bağlıyken, özel hastanelerde çalışan hekimlere ilişkin disiplin yargılamaları da Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Ancak, bu durum kamuda çalışan hekimlerin bu yönetmelik hükümlerinden muaf...
Devamını Oku
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET UYGULANMASI DURUMUNDA İZLENECEK YOLLAR: SORUŞTURMA SÜRECİ VE CEZA DAVASI 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 234 maddesine göre mağdur ile şikâyetçinin soruşturma evresinde bazı hakları bulunmaktadır. Bunlar delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla...
Devamını Oku
Şiddete uğrayan bir hekimin veya sağlık çalışanının haklarının yeterince savunulmadığı ileri sürülse de, bu yönde bir takım hukuki düzenlemeler bulunmakta, ancak bunlar uygulayıcılar ve sağlık çalışanları tarafından maalesef yeterince bilinmemekte ve bu nedenle uygulama içerisinde mağduriyetler doğmaktadır. 3359...
Devamını Oku
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET UYGULANMASI DURUMUNDA İZLENECEK YOLLAR: BEYAZ KOD VE HUKUKİ YARDIM Şiddete uğrayan bir hekimin veya sağlık çalışanının ilk yapması gerekenler BEYAZ KOD vermektir. Bunun yanı sıra bir de “vazifeden çekilme hakkını kullanması” söz konusu olabilir. Sonraki...
Devamını Oku
1 2 3 4 5