Sosyal Medya Hukuku

• Hekimler için sosyal medya paylaşımlarının hukuka uygunluk denetimi,
• Hukuka uygun sosyal medya kullanımı konusunda sağlık çalışanlarına eğitimler,
• Sosyal medya paylaşımından kaynaklanan disiplin soruşturmalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
• Sosyal medya paylaşımından kaynaklanan idari cezalara ilişkin süreçlerde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,