Danışmanlık/Bilirkişilik Hizmeti

• Dava öncesinde malpraktis olup olmadığının tespiti açısından dosyanın uzman görüşü raporu hazırlanması,
• Dava/Soruşturma/Kovuşturma sürecinde dosyanın sağlık hukuku açısından incelenerek uzman görüşü raporu hazırlanması,
• İş Sağlığı ve Güvenliğinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uzman görüşü hazırlanması,
• Dava dosyasında yer alan resmi bilirkişi raporuna itirazın hazırlanması.