Bilişim Hukuku

• İnternetten içerik kaldırma, yayın yasağı vb. konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
• Medyada kişilik hakları ihlallerinden kaynaklanan tazminat davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
• Hekimler için sosyal medya paylaşımlarının hukuka uygunluk denetimi.