İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

• İş Sağlığı ve Güvenliğinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uzman görüşü hazırlanması,
• İş Sağlığı ve Güvenliğinden kaynaklanan davaların takibinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti.