Avukat E. Neval YILMAZ, MD, PhD, LLM HUKUK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İLETİŞİM

HAKKIMIZDA

“Volenti non fit iniuria”

Haksızlığa razı olan, haksızlıktan söz edemez.

 

Her durumda hakkınızı arayınız.

Av. E. Neval YILMAZ, MD. PhD, LLM

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Sağlık Hukuku

Medikal malpraktis iddiası ile açılan ceza ve tazminat davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri…

İdare Hukuku

Malpraktis iddiasıyla idareye karşı açılan tazminat davalarının, Kamu ve Üniversite Hastanelerinde çalışan hekimlere ihbarında, idare davalarda hekim savunmasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti…

Ceza Hukuku

Malpraktis iddiasıyla, hekimler aleyhine başlatılan savcılık soruşturması ve ceza davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti,

İş Hukuku

Kişi ve kurumlara iş hukukundan kaynaklanan davaların takibinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti, İş Hukuku mevzuatı gereği iş sözleşmeleri, işyeri yönetmelikleri, fesih ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması…

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliğinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uzman görüşü hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliğinden kaynaklanan davaların takibinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti…

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketlerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçelerinden kaynaklı tazminat taleplerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti…

Teletıp

Teletıp uygulamalarında danışmanlık hizmetleri, Teletıp uygulamalarına ilişkin hekimlere yönelik eğitimler..

Bilişim Hukuku

İnternetten içerik kaldırma, yayın yasağı vb. konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri, medyada kişilik hakları ihlallerinden kaynaklanan tazminat davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri…

Sosyal Medya Hukuku

Hekimler için sosyal medya paylaşımlarının hukuka uygunluk denetimi, hukuka uygun sosyal medya kullanımı konusunda sağlık çalışanlarına eğitimler…

Danışmanlık/Bilirkişilik Hizmeti

Dava öncesinde malpraktis olup olmadığının tespiti açısından dosyanın uzman görüşü raporu hazırlanması, dava/soruşturma/kovuşturma sürecinde dosyanın sağlık hukuku açısından incelenerek uzman görüşü raporu hazırlanması…