Day

Mart 21, 2021
21
Mar

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği Uyarınca Verilebilecek Cezalar

Kamu Hastanelerinde çalışan hekimler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri ile bağlıyken, özel hastanelerde çalışan hekimlere ilişkin disiplin yargılamaları da Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Ancak, bu durum kamuda çalışan hekimlerin bu yönetmelik hükümlerinden muaf oldukları şeklinde anlaşılmamalıdır. Yönetmelik ilgili hukuksal düzenlemeler gereğince hekim unvanını kazanmış olup da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde...
Read More